Tin Tức - Hai Thụy Catering

Các loại hình tổ chức tiệc và cách phục vụ cơ bản
  • Hai Thụy Catering
  • 415

CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TIỆC CƠ BẢN

A. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC TIỆC

* Cách đặt bàn theo phong cách Việt Nam - phương Tây.
* Cách tổ chức một bữa tiệc ăn đứng và tiệc trà.
♦ Tiệc ăn đứng cho nhóm đông.
♦ Tiệc trà.
* Cách bố trí bàn ăn cho một bữa tiệc long trọng theo kiểu phương Tây.

loai-hinh-tiec-buffet

B. CÁCH TỔ CHỨC TIẾP TÂN
* Các hình thức tiếp tân.
* Trang trí và sắp xếp bàn tiệc.
* Tiếp chuyện.

C. PHÉP LỊCH SỰ KHI TIẾP KHÁCH TẠI NHÀ RIÊNG
* Cách mời khách.
* Cách tiếp khách.
* Cách sắp đặt chỗ ngồi.
♦ Theo lối Việt Nam.
♦ Theo lôi phương Tây.
* Mời khách ngồi vào bàn tiệc.
* Khi ăn tiệc.
* Thái độ của người dự tiệc.

D. CÁCH TIẾP ĐÃI KHÁCH TRONG CÁC BỮA TIỆC

E. PHÉP LỊCH SỰ KHI ÃN UỐNG
* Cách ăn.
* Cách dùng các món ăn.
* Cử chỉ bất lịch sự nên tránh.
* Phục vụ ăn uống.
 

tiep-tan-phuc-vu-tiec

F. CÁCH SỬ DỤNG TAY TRÁI, TAY PHẢI TRONG BỮA TIỆC
* Với người dự tiệc.
* Với người phục vụ.

G. CÁCH TRANG TRÍ MÓN ĂN VÀ TRÌNH BÀY BÀN TIỆC
* Trang trí món ăn theo hình khối.
* Trang trí món ăn theo hình sinh vật.
* Trang trí theo chủ đề.
* Cách trình bày bàn ăn.
* Vài kiểu xếp khăn ăn.
* Hoa trang trí bàn tiệc.
* Hoa trang trí phòng tiếp tân.

trinh-bay-mon-an

Xem Menu Đặt Tiệc Liên Hệ