Thăn ngoại bò Mỹ nướng kiểu Âu

Thăn ngoại bò Mỹ nướng kiểu Âu

Thăn ngoại bò Mỹ nướng kiểu Âu

960,000 đ
  • Từ khóa liên quan:
Xem Menu Đặt Tiệc Liên Hệ