Sườn Bò Mỹ Nấu Vang Pháp

Sườn Bò Mỹ Nấu Vang Pháp

Sườn Bò Mỹ Nấu Vang Pháp

980,000 đ
  • Từ khóa liên quan:
Xem Menu Đặt Tiệc Liên Hệ