Menu

Menu Tiệc Bàn

Thực đơn tiệc phục vụ cho bạn đã bao gồm:

 • Bàn tròn đường kính 1,2m + ghế đôn inox
 • Trang thiết bị tiệc bàn tiệc (chén sứ,thìa, đũa, ly quai thủy tinh….).
 • Khăn bàn, trang trí bàn tiệc, giấy ăn, khăn lạnh.
 • Nhân viên phục vụ (trang trọng, chuyên nghiệp).
 • Dọn sau khi kết thúc tiệc.
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu 1

2,409,000 đ  

Menu 2

2,530,000 đ  

Menu 3

2,540,000 đ  

Menu 4

2,650,000 đ  

Menu 5

2,700,000 đ  

Menu 6

2,820,000 đ  

Menu 7

2,860,000 đ  

Menu 8

3,240,000 đ  

Menu 9

3,020,000 đ  

Menu 10

3,040,000 đ  

Menu 11

3,080,000 đ  

Menu 12

3,150,000 đ  

Menu 13

3,160,000 đ  

Menu 14

3,170,000 đ  

Menu 15

3,040,000 đ  

Menu 16

3,270,000 đ  

Menu 17

3,290,000 đ  

Menu 18

3,340,000 đ  

Menu 19

3,500,000 đ  

Menu 20

3,549,000 đ  

Menu 21

3,560,000 đ  

Menu 22

3,670,000 đ  

Menu 23

4,000,000 đ  

Menu 24

4,030,000 đ  

Menu 25

4,170,000 đ  

Menu 26

4,220,000 đ  

Menu 27

4,380,000 đ  

Menu 28

4,420,000 đ  

Menu 29

5,450,000 đ  

Menu 30

6,390,000 đ  

Những thực đơn được chọn nhiều nhất

Menu 31

2,660,000 đ  

Menu 32

2,810,000 đ  

Menu 33

2,850,000 đ  

Menu 34

3,120,000 đ  

Menu 35

3,070,000 đ  

Menu 36

3,230,000 đ  

Menu 37

3,400,000 đ  

Menu 38

4,050,000 đ  

Menu 39

3,330,000 đ  

Menu 40

3,870,000 đ  

Menu Âu Bia Đức

Menu Bia Đức 1

3,480,000 đ  

Menu Bia Đức 2

3,810,000 đ  

Menu Bia Đức 3

3,590,000 đ  

Menu Bia Đức 4

3,720,000 đ  

Menu Rượu Vang

Menu Rượu Vang 1

3,180,000 đ  

Menu Rượu Vang 2

3,200,000 đ  

Menu Rượu Vang 3

3,490,000 đ  

Menu Rượu Vang 4

3,940,000 đ  

Menu Dành Cho VIP ****

Menu Vip 1

3,400,000 đ  

Menu Vip 2

3,630,000 đ  

Menu Vip 3

3,790,000 đ  

Menu Vip 4

6,760,000 đ  

Menu Vip 5

6,010,000 đ  

Menu Vip 6

8,890,000 đ  

Menu Vip 7

10,850,000 đ  

Menu Vip 8

11,650,000 đ