Menu

Menu Tiệc Bàn

Thực đơn tiệc phục vụ cho bạn đã đã bao gồm:

 • Bàn tròn đường kính 1,2m + ghế đôn inox
 • Trang thiết bị tiệc bàn tiệc (chén sứ,thìa, đũa, ly quai thủy tinh….).
 • Khăn bàn, trang trí bàn tiệc, giấy ăn, khăn lạnh.
 • Nhân viên phục vụ (trang trọng, chuyên nghiệp).
 • Dọn sau khi kết thúc tiệc.
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu 1

2,360,000 đ  

Menu 2

2,480,000 đ  

Menu 3

2,520,000 đ  

Menu 4

2,600,000 đ  

Menu 5

2,640,000 đ  

Menu 6

2,780,000 đ  

Menu 7

2,830,000 đ  

Menu 8

2,850,000 đ  

Menu 9

2,880,000 đ  

Menu 10

2,970,000 đ  

Menu 11

3,000,000 đ  

Menu 12

3,050,000 đ  

Menu 13

3,070,000 đ  

Menu 14

3,100,000 đ  

Menu 15

3,120,000 đ  

Menu 16

3,170,000 đ  

Menu 17

3,220,000 đ  

Menu 18

3,280,000 đ  

Menu 19

3,340,000 đ  

Menu 20

3,490,000 đ  

Menu 21

3,540,000 đ  

Menu 22

3,580,000 đ  

Menu 23

3,640,000 đ  

Menu 24

3,990,000 đ  

Menu 25

3,970,000 đ  

Menu 26

4,060,000 đ  

Menu 27

4,210,000 đ  

Menu 28

4,270,000 đ  

Menu 29

5,380,000 đ  

Menu 30

6,090,000 đ  

Những thực đơn được chọn nhiều nhất

Menu 31

2,560,000 đ  

Menu 32

2,620,000 đ  

Menu 33

2,840,000 đ  

Menu 34

2,940,000 đ  

Menu 35

3,060,000 đ  

Menu 36

3,090,000 đ  

Menu 37

3,240,000 đ  

Menu 38

3,240,000 đ  

Menu 39

3,320,000 đ  

Menu 40

3,800,000 đ  

Menu Âu Bia Đức

Menu Bia Đức 1

3,400,000 đ  

Menu Bia Đức 2

3,510,000 đ  

Menu Bia Đức 3

3,590,000 đ  

Menu Bia Đức 4

3,620,000 đ  

Menu Rượu Vang

Menu Rượu Vang 1

3,180,000 đ  

Menu Rượu Vang 2

3,200,000 đ  

Menu Rượu Vang 3

3,340,000 đ  

Menu Rượu Vang 4

3,890,000 đ  

Menu Dành Cho VIP ****

Menu Vip 1

3,540,000 đ  

Menu Vip 2

3,700,000 đ  

Menu Vip 3

3,890,000 đ  

Menu Vip 4

6,760,000 đ  

Menu Vip 5

7,860,000 đ  

Menu Vip 6

8,080,000 đ  

Menu Vip 7

9,850,000 đ  

Menu Vip 8

10,950,000 đ