Menu

Menu Tiệc Bàn

Thực đơn tiệc phục vụ cho bạn đã đã bao gồm:

 • Bàn tròn đường kính 1,2m + ghế đôn inox
 • Trang thiết bị tiệc bàn tiệc (chén sứ,thìa, đũa, ly quai thủy tinh….).
 • Khăn bàn, trang trí bàn tiệc, giấy ăn, khăn lạnh.
 • Nhân viên phục vụ (trang trọng, chuyên nghiệp).
 • Dọn sau khi kết thúc tiệc.
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu 1

2,360,000 đ  

Menu 2

2,400,000 đ  

Menu 3

2,480,000 đ  

Menu 4

2,520,000 đ  

Menu 5

2,520,000 đ  

Menu 6

2,610,000 đ  

Menu 7

2,740,000 đ  

Menu 8

2,800,000 đ  

Menu 9

2,810,000 đ  

Menu 10

2,850,000 đ  

Menu 11

2,870,000 đ  

Menu 12

2,890,000 đ  

Menu 13

2,920,000 đ  

Menu 14

2,990,000 đ  

Menu 15

3,020,000 đ  

Menu 16

2,970,000 đ  

Menu 17

3,000,000 đ  

Menu 18

3,120,000 đ  

Menu 19

3,250,000 đ  

Menu 20

3,250,000 đ  

Menu 21

3,310,000 đ  

Menu 22

3,340,000 đ  

Menu 23

3,390,000 đ  

Menu 24

3,760,000 đ  

Menu 25

3,970,000 đ  

Menu 26

4,060,000 đ  

Menu 27

4,110,000 đ  

Menu 28

4,230,000 đ  

Menu 29

5,310,000 đ  

Menu 30

5,990,000 đ  

Những thực đơn được chọn nhiều nhất

Menu 31

2,480,000 đ  

Menu 32

2,560,000 đ  

Menu 33

2,730,000 đ  

Menu 34

2,770,000 đ  

Menu 35

2,780,000 đ  

Menu 36

2,980,000 đ  

Menu 37

3,090,000 đ  

Menu 38

3,160,000 đ  

Menu 39

3,240,000 đ  

Menu 40

3,330,000 đ  

Menu Âu Bia Đức

Menu Bia Đức 1

3,320,000 đ  

Menu Bia Đức 2

3,510,000 đ  

Menu Bia Đức 3

3,540,000 đ  

Menu Bia Đức 4

3,590,000 đ  

Menu Rượu Vang

Menu Rượu Vang 1

3,150,000 đ  

Menu Rượu Vang 2

3,200,000 đ  

Menu Rượu Vang 3

3,340,000 đ  

Menu Rượu Vang 4

3,890,000 đ  

Menu Dành Cho VIP ****

Menu Vip 1

6,760,000 đ  

Menu Vip 2

7,780,000 đ  

Menu Vip 3

9,350,000 đ  

Menu Vip 4

9,550,000 đ