Menu

Menu Fingerfood

  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu fingerfood 1

235,000 đ  

Menu fingerfood 2

240,000 đ  

Menu fingerfood 3

275,000 đ  

Menu fingerfood 4

270,000 đ  

Menu fingerfood 5

375,000 đ  

Menu fingerfood 6

420,000 đ  

Menu fingerfood 7

340,000 đ  

Menu fingerfood 8

325,000 đ  

Menu fingerfood 9

353,000 đ  

Menu fingerfood 10

290,000 đ  

Menu fingerfood 11

300,000 đ  

Menu fingerfood 12

340,000 đ  

Menu fingerfood 13

340,000 đ