Menu

Menu Đặc Trưng Hai Thụy

  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu 1

3,120,000 đ  

Menu 2

4,110,000 đ  

Menu 3

4,280,000 đ  

Menu 4

5,370,000 đ  

Menu 5

7,320,000 đ  

Menu 6

8,880,000 đ  

Menu 7

12,190,000 đ  
Xem Menu Đặt Tiệc Liên Hệ