Menu

Menu Đặc Trưng Hai Thụy

  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu 1

2,950,000 đ  

Menu 2

3,740,000 đ  

Menu 3

3,920,000 đ  

Menu 4

5,160,000 đ  

Menu 5

6,950,000 đ  

Menu 6

8,580,000 đ  

Menu 7

11,600,000 đ