Imbuko Pinotage (Chuẩn Reserva)

Imbuko Pinotage (Chuẩn Reserva)

Imbuko Pinotage (Chuẩn Reserva)

600,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Pinotage - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - Chuẩn : Reserva Uống ngon hơn ở nhiệt độ 13 – 16°C

Món Ăn Liên Quan

Món ngon
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Pinotage - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - Uống ngon ...
1,150,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Cabernet Sauvignon - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% ...
1,150,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Merlot - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% Vol - Uống ngon ...
1,150,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Chardonnay - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - Uống ...
1,150,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Cabernet Sauvignon - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% ...
2,700,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Pinotage - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - Uống ngon ...
385,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Cabernet Sauvignon - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - ...
385,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Merlot - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 13,5% Vol - Uống ngon ...
385,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Sauvignon Blanc - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 13,5% Vol - ...
385,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Cabernet Sauvignon - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - ...
600,000 đ
- Xuất xứ : Nam Phi - Giống nho : Cabernet Sauvignon - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14% Vol - ...
650,000 đ

Imbuko Pinotage

- Xuất xứ : Nam Phi
- Giống nho : Pinotage
- Dung tích : 750ml
- Nồng độ : 14% Vol
- Chuẩn : Reserva
Uống ngon hơn ở nhiệt độ 13 – 16°C

(Được cung cấp bởi công ty cổ phần CHI)

Xem Menu Đặt Tiệc Liên Hệ