Đặt Tiệc

 • Đặt Menu bàn tiệc
  Thêm món ăn cho bàn tiệc
 • Thêm bàn vip
  Thêm món cho bàn vip nếu cần
 • Thêm bàn chay
  Thêm món cho bàn chay nếu cần
 • Đặt Menu Buffet
  Lựa chọn các món ăn buffet tại đây
 • Đặt Bia Rượu
  Thêm bia rượu, nước ngọt tại đây
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
 • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
  Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
Bàn Tiệc: X =
Bàn Vip: X =
Bàn Chay: X =
Phần Buffet: X =
Đồ Uống:
Tổng Thanh Toán:
Lưu Ý: Đơn giá chưa gồm VAT